Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

In memoriam Aad Schaareman

Maandag 15 maart 2010 is onze collega Aad Schaareman geheel onverwacht aan een hartaanval overleden. Aad was sinds de oprichting in 1992 bij BSV betrokken en is in die tijd voor ons bureau van onschatbare waarde geweest.

Aad, die een opleiding als meet- en regeltechnicus had, is via een baan als tekenaar bij architectenbureau OD205 in de geluidwereld terechtgekomen. Leergierig als hij was, heeft hij zich bij dat bureau ontwikkeld tot stedenbouwkundige met geluid als specialisatie. In de jaren 80 heeft Aad de ontwikkeling van de Wet geluidhinder vanuit de praktijk meegemaakt. Met name díe ervaring was voor ons en de vele gemeenten die bij hem aanklopten voor ondersteuning van grote waarde.

Met zijn kennis en ervaring was hij voor velen bij BSV een mentor. Voor iedereen was hij een onuitputtelijke vraagbaak. Dat wil niet zeggen dat hij met zijn kennis te koop liep, Aad was een bescheiden man, maar als je wat wilde weten, dan had hij aan een half woord genoeg. Niet alleen om je vraag te beantwoorden, maar de toelichting, de achtergrond en al werden dan enthousiast bijgeleverd. Ook nu, net voor zijn overlijden, stak hij veel energie in het overdragen van zijn kennis aan zijn opvolgers. Aad zou immers nog een jaar bij ons werken en dan met pensioen gaan. Het is hem niet meer gegund.

Toen hem bij het 10-jarig bestaan van BSV werd gevraagd naar wat hij eigenlijk met geluid had, gaf Aad daarop als antwoord: eigenlijk niets. Eerst dacht ik dat dat zijn manier was om aan te geven dat de vraag hem niet zo beviel. Maar later begreep ik dat daar meer achter zat. Natuurlijk, geluid was zijn vak. Maar het ging hem in eerste instantie niet om geluid, het ging hem veeleer om de mensen die er hinder van hadden. Niet het probleem, maar de oplossing stond voorop. Aad wilde zich zelf ook liever geen akoesticus noemen. Dat geluid nu eenmaal berekend en gemeten moet worden, het zij zo, maar het ging hem vooral om praktische en mensgerichte oplossingen.

Uit de vele berichten van medeleven die wij mochten ontvangen kwam ook naar voren dat Aad vooral werd gewaardeerd vanwege zijn toegankelijkheid en oplossingsgerichte benadering.

Wij zullen niet alleen de kennis en ervaring van Aad missen. We zullen hem vooral missen als een collega die er altijd voor iedereen was. Als een vriend.

<