Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Lokale sanering

Op deze en volgende pagina┬┤s vindt u alle informatie met betrekking tot de sanering vanwege de Wet geluidhinder. Deze sanering wordt ook wel de ┬┤lokale sanering┬┤ genoemd, omdat per 1 juli 2012 de sanering langs rijksinfrastructuur is overgeheveld van de gemeenten naar de beheerders (Rijkswaterstaat en ProRail).