Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Nieuws

 

Wijziging subsidieregeling

Wijziging subsidieregeling

Per 1 juli 2022 wordt de wijziging Subsidieregeling sanering verkeerslawaai van kracht. De wijziging betreft een aantal technische correcties, maar het belangrijkste is dat de diverse norm-, reken- en toetsbedragen in de regeling zijn geactualiseerd. Zie hiervoor de publicatie in de Staatscourant van 7 juni 2022.

Een in het oog springende wijziging is dat de toetsbedragen gevelisolatie zijn aangepast aan het prijspeil van 2021. De oude bedragen dateerden nog uit 2015. Bij de indexering is rekening gehouden met marktomstandigheden, wat heeft geleid tot een verhoging van 35%.

Een andere belangrijke wijziging is de verhoging van de vaststellingsbedragen van de voorbereidingssubsidie bij gevelisolatie. De bedragen zijn met ongeveer 7% geïndexeerd. Bovendien wordt er nu een onderscheid gemaakt tussen de subsidie voor vrijstaande woningen en andere woningen. Omdat meestal meer tijd is gemoeid met de opname en verdere voorbereiding van de uitvoering van een vrijstaande woning, zijn de subsidiebedragen voor deze woningen 30% hoger.

Vanaf 12 juli 2022 zijn de gewijzigde bijlagen en formulieren beschikbaar via deze website.

Gevelisolatie en 30 km/u wegen

5 mei 2022

Eerder meldden wij u dat per 1 oktober 2021 de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai (hierna: Subsidieregeling) is gewijzigd. Zie hiervoor de publicatie in de Staatscourant van 27 september 2021. Steeds meer gemeenten overwegen om binnen de bebouwde kom 30 km/u als Lees meer

Subsidievoorwaarden woningonderzoek gevelisolatie voor saneringsadressen in 30 km/u zones

20 december 2021

Per 1 oktober 2021 is de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai (hierna: Subsidieregeling) gewijzigd. Zie hiervoor de publicatie in de Staatscourant van 27 september 2021. De Regeling is gewijzigd in verband met het saneren van woningen langs 30 km/u wegen waarbij de Lees meer

Projecten uitgelicht

Over BSV

BSV voert namens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de geluidssanering van gemeentelijke en provinciale infrastructuur uit. Gemeenten en provincies kunnen met hun saneringsplannen bij BSV terecht. Lees meer over onze organisatie

Over sanering

Verkeerslawaai is de grootste bron van geluidhinder in Nederland. Het beleid van de overheid is erop gericht om het ontstaan van geluidhinder zoveel mogelijk te voorkomen, maar ook om geluidhindersituaties die al langer bestaan op te lossen. Dit laatste staat bekend als de sanering verkeerslawaai. Lees meer over sanering.