Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Nieuws

 

Gevelisolatie en 30 km/u wegen

Gevelisolatie en 30 km/u

Eerder meldden wij u dat per 1 oktober 2021 de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai (hierna: Subsidieregeling) is gewijzigd. Zie hiervoor de publicatie in de Staatscourant van 27 september 2021.

Steeds meer gemeenten overwegen om binnen de bebouwde kom 30 km/u als maximale snelheid in te voeren. Omdat op grond van de Wet geluidhinder een weg waar 30 km/u als maximumsnelheid heerst geen zone heeft, komen woningen langs deze wegen niet in aanmerking voor saneringsmaatregelen. De wijziging van de Subsidieregeling maakt het echter mogelijk ook voor deze woningen een subsidie aan te vragen voor het treffen van geluidwerende maatregelen.

In bijgaande notitie 'Gevelmaatregelen en 30 km/u' leest u waar u rekening mee moet houden bij het akoestisch onderzoek voor uw aanvraag om subsidie.

Subsidievoorwaarden woningonderzoek gevelisolatie voor saneringsadressen in 30 km/u zones

20 december 2021

Per 1 oktober 2021 is de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai (hierna: Subsidieregeling) gewijzigd. Zie hiervoor de publicatie in de Staatscourant van 27 september 2021. De Regeling is gewijzigd in verband met het saneren van woningen langs 30 km/u wegen waarbij de Lees meer

Omgevingswet

29 november 2021

Op het moment dat de Omgevingswet van kracht wordt, wordt ook een nieuwe bijdrageregeling voor de sanering van verkeerslawaai onder de Omgevingswet van kracht. De nieuwe regeling komt in plaats van de bestaande Subsidieregeling sanering verkeerslawaai. De Subsidieregeling sanering verkeerslawaai Lees meer

Projecten uitgelicht

Over BSV

BSV voert namens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de geluidssanering van gemeentelijke en provinciale infrastructuur uit. Gemeenten en provincies kunnen met hun saneringsplannen bij BSV terecht. Lees meer over onze organisatie

Over sanering

Verkeerslawaai is de grootste bron van geluidhinder in Nederland. Het beleid van de overheid is erop gericht om het ontstaan van geluidhinder zoveel mogelijk te voorkomen, maar ook om geluidhindersituaties die al langer bestaan op te lossen. Dit laatste staat bekend als de sanering verkeerslawaai. Lees meer over sanering.