Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Nieuws

 

Enorme belangstelling VBT-subsidies

Enorme belangstelling VBT-subsidies

Het bericht dat, als volgend jaar de Omgevingswet van kracht wordt, 2020 het laatste jaar is dat een voorbereidingssubsidie kon worden aangevraagd, was niet aan dovemansoren gericht!

BSV ontving dit jaar maar liefst 196 aanvragen. Dat is driemaal zoveel als in voorgaande jaren. Veel gemeenten hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om voor een groot deel van hun resterende saneringsvoorraad een subsidie aan te vragen. Alle aanvragen samen bevatten maar liefst bijna 70.000 woningen.

Natuurlijk zullen lang niet al deze woningen voor maatregelen in aanmerking komen, maar zelfs als we daar rekening mee houden, is het maar zeer de vraag of we alle aanvragen kunnen honoreren. De beschikbare middelen zijn immers niet onbeperkt en er moeten ook middelen worden gereserveerd voor de sanering Omgevingswet.

Momenteel toetsen we alle aanvragen en maken we een inschatting van de uitvoeringskosten die met de aanvraag zullen zijn gemoeid. Ondanks dat we daar extra capaciteit voor hebben aangetrokken, zal dat nog wel enige tijd vergen. We hopen u in ieder geval op de Saneringsdag in juni te kunnen vertellen of uw aanvraag voor subsidie in aanmerking komt.

Saneringsdagen 2020

26 februari 2020

Dit jaar organiseert BSV de saneringsdagen op de volgende dagen: Eindhoven:    dinsdagochtend 9 juni Zwolle:¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†donderdagochtend 11 juni Utrecht:¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†woensdagochtend 17 juni Tijdens de Saneringsdag praten we u bij over over de laatste ontwikkelingen. Hoe gaan we de sanering Wet geluidhinder afronden en Lees meer

Voorbereidingssubsidie 2020

17 oktober 2019

Voorbereidingssubsidie 2020 Naar verwachting zal in 2021 de Omgevingswet van kracht worden. Voor de sanering verkeerslawaai zullen dan andere normen van kracht worden en er zal een nieuwe subsidieregeling worden ingevoerd. Daarom is 2020 het laatste jaar dat u nog Lees meer

Projecten uitgelicht

Kadasterinformatie bij uw aanvraag om VBT-subsidie

Als u een aanvraag doet voor een VBT-subsidie, verzoeken wij u om van de woningen in de aanvraag de kadasteraanduiding op te geven. Wij doen dit om de te zijner tijd vast te stellen ten hoogste toelaatbare waarden van de geluidsbelasting te kunnen registreren bij het Kadaster. Deze registratie gebeurt op grond van artikel 110i van de Wet geluidhinder.

Voor woningen die zijn gelegen aan een weg waarvoor een maximumsnelheid geldt of gaat gelden van 30 km/u, kunt u de kadasteraanduiding achterwege laten. Omdat voor deze woningen geen ten hoogste toelaatbare waarden zullen worden vastgesteld, worden deze ook niet bij het Kadaster geregistreerd.

Ook na 8 jaar nog aanzienlijk stiller

In 2003 is de Maasdijk in Aalst (gemeente Zaltbommel) voorzien van stil wegdek. Bij controlemetingen dit voorjaar bleek dat dit wegdek nog steeds een behoorlijke geluidreductie geeft: ongeveer de helft van de aanvankelijke reductie. Lees meer

Over BSV

BSV voert namens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de geluidssanering van gemeentelijke en provinciale infrastructuur uit. Gemeenten en provincies kunnen met hun saneringsplannen bij BSV terecht. Lees meer over onze organisatie

Over sanering

Verkeerslawaai is de grootste bron van geluidhinder in Nederland. Het beleid van de overheid is erop gericht om het ontstaan van geluidhinder zoveel mogelijk te voorkomen, maar ook om geluidhindersituaties die al langer bestaan op te lossen. Dit laatste staat bekend als de sanering verkeerslawaai. Lees meer over sanering.