Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Nieuws

 

Sanering met geluidschermen

Sanering met geluidschermen

In de dagelijkse praktijk van de sanering ligt de focus al snel op het treffen van bronmaatregelen (stille wegdekken, snelheidsverlagingen) en gevelisolatie. Toch is het in veel gevallen ook goed mogelijk de sanering op te lossen en de geluidhinder te verminderen door het plaatsen van een geluidscherm.

Formeel moet, na bronmaatregelen, een overdrachtsmaatregel worden overwogen. Vaak stuit het plaatsen van een geluidscherm op bezwaren van verkeerskundige of stedenbouwkundige aard. Maar het loont zeker de moeite om situaties waar deze bezwaren niet gelden, eens nader te bekijken.

Dat dat tot mooie resultaten kan leiden blijkt uit verhaal van de gemeente Het Hogeland en de gemeente Voorschoten (Omgevingsdienst West-Holland). In beide gemeenten heeft men ervoor gekozen om ook serieus geluidschermen als saneringsmaatregel te onderzoeken.

Op verzoek van BSV hebben Jan Bijma (gemeente Het Hogeland) en Ate Westra (Westra Milieuadvies) ons een inkijkje gegeven in het proces dat heeft geleid tot het inmiddels opgeleverde geluidsscherm in Sauwerd. Het artikel leest u hier.

In de gemeente Voorschoten is men bezig met de voorbereiding van een geluidsscherm. Met dank aan Willy Hoekman (Omgevingsdienst West-Holland) is omschreven wat hier allemaal bij komt kijken. Het artikel leest u hier.

VBT aanvragen : zo gepiept!

9 februari 2023

Eerder berichtten wij u dat het voor dit jaar alsnog mogelijk is een nieuwe subsidie voor de voorbereiding van een saneringsproject aan te vragen. U heeft tot 1 april 2023 de tijd uw aanvraag in te dienen. Omdat de tijd Lees meer

Nieuwe aanvragen voorbereidingssubsidie in 2023!

13 december 2022

Het wordt alsnog mogelijk een nieuwe subsidie  voor de voorbereiding van een saneringsproject aan te vragen. U heeft tot 1 april 2023 de tijd uw aanvraag in te dienen. U leest hier meer over het indienen van een aanvraag. Veel Lees meer

Projecten uitgelicht

Over BSV

BSV voert namens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de geluidssanering van gemeentelijke en provinciale infrastructuur uit. Gemeenten en provincies kunnen met hun saneringsplannen bij BSV terecht. Lees meer over onze organisatie

Over sanering

Verkeerslawaai is de grootste bron van geluidhinder in Nederland. Het beleid van de overheid is erop gericht om het ontstaan van geluidhinder zoveel mogelijk te voorkomen, maar ook om geluidhindersituaties die al langer bestaan op te lossen. Dit laatste staat bekend als de sanering verkeerslawaai. Lees meer over sanering.