Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Prioriteitenlijst 2010 vastgesteld

Tot 1 februari 2010 hadden gemeenten de tijd een aanvraag voor een subsidie voor voorbereiding, begeleiding en toezicht in te dienen. BSV heeft deze aanvragen beoordeeld en de prioriteitenlijst 2010 vastgesteld.

Het jaarlijks ter beschikking staande subsidiebudget is niet voldoende om alle subsidieaanvragen direct te kunnen honoreren. Daarom worden de aanvragen voor voorbereiding, begeleiding en toezicht gerangschikt op prioriteit en op de zogenaamde prioriteitenlijst geplaatst. Op deze lijst staan alle aanvragen die voor de sluitingsdatum voor het betreffende jaar zijn ingediend. Aanvragen op de prioriteitenlijst met de hoogste prioriteit komen het eerst in aanmerking voor subsidie. Het kan dus zijn dat aanvragen enkele jaren blijven liggen alvorens een subsidie kan worden toegekend. De wijze van prioriteren is opgenomen in de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai.

Klik hier voor de Prioriteitenlijst 2010.