Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Subsidieplafond 2011

In de Staatscourant van 9 december 2010 is het subsidieplafond voor 2011 gepubliceerd. Het plafond is vastgesteld op 18,1 miljoen. Dat is dus het bedrag dat dit jaar maximaal aan subsidie kan worden verleend voor saneringsprojecten.

Het grootste deel van het budget zal worden ingezet voor de verlening van uitvoeringssubsidies aan projecten die de afgelopen tijd in voorbereiding zijn geweest. Daarnaast is circa 15% van het budget beschikbaar voor de verlening van voorbereidingssubsidies aan nieuwe aanvragen.

Dit laatste bedrag is dit jaar volledig beschikbaar voor de voorbereiding van ‘lokale’ maatregelen omdat, vooruitlopend op de nieuwe geluidwetgeving, geen nieuwe projecten vanwege rijksinfrastructuur meer worden gestart. Bij lokale maatregelen kunt u denken aan verkeersmaatregelen, stille wegdekken en gevelisolatie, maar ook aan geluidsschermen bijvoorbeeld langs provinciale wegen. U heeft nog tot 1 februari de tijd om een aanvraag voor de voorbereiding van een project in te dienen.