Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Wet Openbaarheid Bestuur

Het Ministerie van I&M is van plan om alle bij haar aangemelde saneringswoningen bekend te maken aan een ieder die daarom vraagt. Dit is naar aanleiding van een verzoek van een adviesbureau dat graag inzicht wil hebben in de landelijke saneringsvoorraad.

Of de saneringslijsten daadwerkelijk bekend zullen worden gemaakt is nog afhankelijk van eventuele bezwaarprocedures tegen het voornemen van de Minister. Als de lijsten beschikbaar komen, dan vindt u daar terzijnertijd op deze website meer informatie over.

Bekijk hier de formele bekendmaking van 31 december 2010.