Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

45 nieuwe aanvragen

Tot 1 februari konden nieuwe aanvragen voor een voorbereidingssubsidie worden ingediend. Dit jaar konden – voor het eerst – alleen aanvragen ingediend worden voor saneringsprojecten langs gemeentelijke en provinciale infrastructuur. Ondanks deze inperking kreeg BSV dit jaar maar liefst 45 nieuwe aanvragen, waarvan 15 voor verkeersmaatregelen en/of stil wegdek, 3 voor een geluidsscherm, 26 voor gevelisolatie en 1 aanvraag voor amovering.

Zoals elk jaar zal BSV ook dit jaar weer uiterlijk 1 juni de prioriteitenlijst publiceren en aanvragers (ook die van vorig jaar) berichten of de aanvraag dit jaar gehonoreerd kan worden. Op dit moment zijn we nog druk bezig met het beoordelen van de nieuwe aanvragen en het aanvragen van aanvullende informatie waar nodig.