Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Prioriteitenlijst 2011

Vandaag is de prioriteitenlijst 2011 bekendgemaakt. Op deze lijst staan alle subsidieaanvragen die voor 1 februari 2011 zijn ingediend. Het jaarlijks ter beschikking staande subsidiebudget is niet voldoende om alle subsidieaanvragen direct te kunnen honoreren. Daarom worden de aanvragen voor een voorbereidingssubsidie gerangschikt op prioriteit en op de prioriteitenlijst geplaatst. De wijze van prioriteren is opgenomen in de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai, artikel 10.

Gemeenten die een aanvraag hebben ingediend hebben reeds bericht gekregen of hun aanvraag gehonoreerd kan worden of dit jaar afgewezen moet worden. Voor enkele gemeenten geldt dat dit bericht uit is gesteld tot 1 juli 2011.