Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Swung-I wetgeving aangenomen door Tweede Kamer

Op 30 juni zijn het wetsvoorstel SWUNG-1 en de invoeringswet Geluidsproductieplafonds met algemene stemmen aangenomen door de Tweede kamer. Voor de sanering betekent dit dat de sanering vanwege rijksinfrastructuur wordt opgepakt door Rijkswaterstaat en ProRail. Voor de lokale infrastructuur blijft voorlopig de oude regelgeving gewoon van toepassing (Wet geluidhinder en Besluit geluidhinder). BSV heeft zijn regelgeving al aan het begin van dit jaar aangepast aan de invoering van SWUNG-1 en verleent daarom alleen nog subsidies voor sanering langs lokale infrastructuur. Reeds lopende projecten voor sanering langs rijksinfrastructuur worden nog wel door BSV afgehandeld.

De sanering van lokale infrastructuur komt aan de orde in SWUNG-2.