Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

SWUNG-1 aangenomen door Eerste Kamer

Afgelopen dinsdag heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel SWUNG-1 als ‘hamerstuk’ afgedaan. Dat wil zeggen dat het zonder stemming is aangenomen. Dit betekent overigens niet dat SWUNG-1 nu in werking is getreden. Dat gebeurt pas nadat er een Koninklijk Besluit over genomen is en dat kan pas nadat het nieuwe Besluit geluid milieubeheer de voorhangprocedure bij de Tweede Kamer heeft doorlopen. Naar verwachting zal dit niet voor 1 januari 2012 zijn.

Het wetsvoorstel SWUNG-1 voorziet in de invoering van zogenaamde geluidproductieplafonds langs rijkswegen en hoofdspoorwegen. Voor de lokale infrastructuur blijft voorlopig de oude regelgeving nog van toepassing (Wet geluidhinder en Besluit geluidhinder).

De sanering vanwege rijksinfrastructuur wordt na inwerkingtreding van de wet opgepakt door Rijkswaterstaat en ProRail. BSV heeft zijn regelgeving al aan het begin van dit jaar aangepast aan de invoering van SWUNG-1 en verleent daarom alleen nog subsidies voor sanering langs lokale infrastructuur. Reeds lopende projecten voor sanering langs rijksinfrastructuur worden nog wel door BSV afgehandeld.

De sanering van lokale infrastructuur komt aan de orde in SWUNG-2.