Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

BSV, Stiller op Weg en Projectbureau Polka bundelen hun krachten

Het programma Stiller op Weg, Projectbureau Polka en Bureau Sanering Verkeerslawaai gaan gebruik maken van elkaars kennis, kunde en ervaring. De organisaties behouden hun identiteit, primaire taken en rollen maar zijn ook goed bekend met het aanbod van de andere partijen. Zo wordt de gemeentelijke specialist (geluid, milieu, RO en GGD) die geluidsoverlast wil verminderen voor een gezondere leefomgeving altijd van de juiste informatie voorzien, ongeacht bij welke organisatie hij aanklopt.

Kruisbestuiving
De specialist die op zoek is naar mogelijkheden om verkeerslawaai te voorkomen of te verhelpen kan er van uitgaan dat hij altijd naar diegene wordt verwezen die hem het beste kan bedienen en van informatie kan voorzien. De specialist die bijvoorbeeld bij BSV advies vraagt voor zijn saneringsplan, zal ook verwezen worden naar inspirerende praktijkvoorbeelden van Stiller op Weg en informatie die betrekking heeft op de uitvoering van de Richtlijn omgevingslawaai waar Polka ondersteuning in biedt.

Stiller op Weg
Het programma Stiller op Weg heeft als doel de geluidsoverlast van verkeer in de stedelijke omgeving te verminderen door gemeenten en provincies te ondersteunen met kennis over maatregelen en inspirerende praktijkvoorbeelden.

Projectbureau POLKA
Projectbureau POLKA informeert en ondersteunt gemeenten, provincies en andere partijen bij de uitvoering van taken die volgen uit de Richtlijn omgevingslawaai. Deze taken zijn het maken van geluidsbelastingkaarten, opstellen van actieplannen en het voorlichten van het publiek over omgevingslawaai en de aanpak ervan.

Bureau Sanering Verkeerslawaai
BSV voert namens het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de geluidssanering van gemeentelijke en provinciale infrastructuur uit. Gemeenten en provincies kunnen met hun saneringsplannen bij BSV terecht. BSV adviseert, toetst, geeft beschikkingen af en verleent subsidies. Op die manier stelt BSV andere overheden in staat hun saneringsprojecten optimaal uit te voeren.

Meer informatie
Website Projectbureau Polka
Website Stiller op Weg