Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Prioriteitenlijst 2012

Vandaag is de prioriteitenlijst 2012 bekendgemaakt. Op deze lijst staan alle subsidieaanvragen die voor 1 februari van dit jaar zijn ingediend.

Het jaarlijks ter beschikking staande subsidiebudget is niet voldoende om alle subsidieaanvragen direct te kunnen honoreren. Daarom worden de aanvragen voor een voorbereidingssubsidie gerangschikt op prioriteit en op de prioriteitenlijst geplaatst. De wijze van prioriteren is opgenomen in de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai, artikel 10.

Gemeenten die een aanvraag hebben ingediend krijgen binnen enkele dagen bericht of hun aanvraag gehonoreerd kan worden. Alle aanvragen voor verkeersmaatregelen, stil wegdek of schermen én de eerste 13 aanvragen voor gevelisolatie zijn gehonoreerd.