Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Informatieve Saneringsdag

Donderdag 25 oktober heeft de jaarlijkse Saneringsdag weer plaatsgevonden, dit keer in het kantoor van BSV in Woerden. Met een kleine 100 deelnemers, voornamelijk medewerkers van gemeenten, provincies en adviesbureaus, was het een informatieve en gezellige dag.

Ochtendprogramma

’s Ochtends brachten 4 sprekers de toehoorders op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in de sanering en in geluidmaatregelen.

Budget blijft, subsidie aanvragen eenvoudig
Vanuit BSV was de belangrijkste boodschap dat er de komende jaren nog budget is voor het starten van nieuwe saneringsprojecten en dat het met de nieuwe formulieren erg eenvoudig is om een voorbereidingssubsidie aan te vragen.

Stille wegdekken presteren goed
Jan Hooghwerff van M+P Raadgevende Ingenieurs liet in zijn presentatie onder andere zien dat stille wegdekken veel beter presteren dan algemeen wordt aangenomen. Dat blijkt uit onderzoek naar wegdekken die in de periode 2002-2004 zijn aangelegd. De gemiddelde levensduur van dunne geluidsreducerende deklagen bedraagt toch z’n 9 jaar, waarbij de geluidswinst ten opzichte van dicht asfaltbeton minimaal 2 dB blijft. De verwachting is overigens dat de huidige generatie dunne deklagen nog beter presteert. In de presentatie verwees Jan Hooghwerff naar de website www.stilasfalt.nl, waarop een tool beschikbaar is om de kosten van verschillende wegdekken met elkaar te vergelijken. (Voor toegangscode zie presentatie.)

Schermen langs provinciale weg
Jan Bijma van de gemeente Winsum vertelde hoe in zijn gemeente een geluidsschermproject in samenspraak met provincie, bewoners en andere partijen tot stand is gekomen. Een bijzonder project, omdat het niet veel voorkomt dat langs lokale infrastructuur geluidschermen worden gebouwd. Naar verwachting wordt nog dit jaar een subsidie aan het project toegekend.

Gevelisolatie
Tot slot gaf Math Engelhoven van MEBA Consultancy zijn kijk op hoe een gevelisolatieproject zou kunnen verlopen. Die aanpak kenmerkt zich doordat pas nadat een aannemer is gecontracteerd, de contracten met de bewoners worden gesloten. Het voordeel hiervan is dat er veel gelegenheid blijft voor maatwerk. Nadeel, naar de mening van BSV, is dat de methode erg arbeidsintensief is en dat pas laat in het proces de uitvoeringskosten bekend worden.

Middagprogramma

Tijdens de middag werd in kleinere groepen gediscussieerd over hoe de saneringspraktijk zou kunnen worden verbeterd en hoe de sanering zou moeten worden vormgegeven. De discussies leverden veel waardevolle suggesties op over hoe BSV zijn dienstverlening zou kunnen verbeteren. Wij zullen de suggesties ter harte nemen en u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Over de toekomst bestaan bij de deelnemers veel verschillende ideeën, maar algemeen vindt men toch wel dat er meer duidelijkheid moet komen over hoe we de sanering gaan afronden. Een belangrijk signaal is ook dat het onderscheid tussen A-lijst en andere woningen begint te knellen. Voor burgers is het niet te begrijpen dat op grond van de geluidsbelasting in 1986 een onderscheid wordt gemaakt. Om de sanering voor de toekomst vorm te geven is meer inzicht nodig in de aard en omvang van de sanering. We weten wel hoeveel woningen zijn gemeld, maar niet welk deel daarvan daadwerkelijk voor maatregelen in aanmerking komt en welke maatregelen dat dan zijn. BSV is van plan om over dit onderwerp een enquête te verzenden. U hoort hier binnenkort meer over.

Downloads

Presentatie Jan Hooghwerff: Actualiteiten stille wegdekken

Presentatie Jan Bijma: Geluidsschermen Winsum

Presentatie Math Engelhoven: Gevelisolatie