Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Let op: nieuwe aanvraagformulieren en een nieuw Reken- en meetvoorschrift!

Gaat u binnenkort subsidie aanvragen of bereidt u een saneringsprogramma voor? Houd dan rekening met twee dingen.

Nieuwe formulieren
Op de eerste plaats dat voor een subsidieaanvraag sinds 1 juli 2012 nieuwe formulieren gebruikt moeten worden. Dit geldt zowel voor het aanvragen van een voorbereidings- als van een uitvoeringssubsidie. Op 1 juli 2012 is de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai gewijzigd. Hierdoor zijn nieuwe formulieren voor het aanvragen van een voorbereidings- of uitvoeringssubsidie in het leven geroepen: het formulier VBT en het formulier UK/S. Het is belangrijk voortaan deze formulieren te gebruiken. Aanvragen die gebruik maken van oude formulieren kunnen wij niet meer als een volledige aanvraag beschouwen en niet in behandeling nemen tot dit hersteld is. Wees dit dus voor en maak gebruik van de nieuwe formulieren!

Nieuw Reken- en meetvoorschrift
Ook is belangrijk dat bij nieuwe aanvragen en saneringsprogramma’s het nieuwe Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012 (RMV 2012) gebruikt wordt. Zoals bekend is op 1 juli 2012 SWUNG-1 in werking getreden. Behalve de invoering van geluidproductieplafonds bevat SWUNG-1 ook een nieuw Reken- en meetvoorschrift: het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (RMV 2012). Dit betekent dat u voor al uw nieuwe aanvragen gebruik moet maken van dit nieuwe RMV 2012, in plaats van het oude RMV 2006. Nieuwe aanvragen waarbij gebruik is gemaakt van het oude Reken- en meetvoorschrift zullen wij niet meer als een volledige aanvraag beschouwen en niet in behandeling nemen tot dit is hersteld.

Uitzonderingen
Uitzondering op het bovenstaande zijn de projecten die genoemd staan in bijlage 5 bij het Besluit geluid milieubeheer. Hierop is het overgangsrecht uit artikel XI van de Invoeringswet geluidproductieplafonds van toepassing.

Voor vragen met betrekking tot het nieuwe Reken- en meetvoorschrift geluid 2012, de nieuwe aanvraagformulieren of het overgangsrecht bij SWUNG-1 kunt u altijd contact met ons opnemen via telefoonnummer 0348 – 487 450 of bsv@meursgeluid.nl.