Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Voldoende budget voor alle aanvragen

Voor 2013 heeft BSV bijna 80 aanvragen voor een voorbereidingssubsidie ontvangen. De meeste aanvragen betreffen gevelisolatieprojecten, maar er zijn ook aanvragen voor verkeersmaatregelen, stille wegdekken en zelfs enkele aanvragen voor de voorbereiding van een geluidsscherm.

In voorgaande jaren konden niet alle aanvragen worden gehonoreerd, omdat in de toekomst onvoldoende middelen beschikbaar waren om de verwachte uitvoeringskosten te subsidiƫren. Alleen de aanvragen met hoogste prioriteit kregen daarom een subsidie. Welke dat waren publiceerde BSV in de jaarlijkse prioriteitenlijst.

Dit jaar is dat anders: alle aanvragen, mits ze voldoen aan de voorwaarden, kunnen dit jaar worden gehonoreerd. Als u een aanvraag hebt ingediend, hebt u daar al bericht over ontvangen.