Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Handreiking gevelisolatie

Er is een nieuwe Handreiking gevelisolatie verschenen. Voor gemeenten die een subsidie voor gevelmaatregelen gaan aanvragen of er al een hebben gekregen, is de Handreiking een onmisbaar hulpmiddel bij de voorbereiding en uitvoering van hun gevelisolatieprojecten. Ook voor adviesbureau’s levert de Handreiking veel waardevolle informatie. De Handreiking laat stap voor stap zien waar een gevelisolatieproject aan moet voldoen, wil het in aanmerking komen voor een saneringssubsidie.

De Handreiking is verzonden aan alle gemeenten en is ook te downloaden van deze website.

Handreiking gevelisolatie