Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Tijdelijke overgangsregeling ISV-Geluid

Extra subsidie beschikbaar voor sanering A-lijst.

Dit jaar is het laatste jaar dat voor de sanering van A-lijstwoningen via het ISV middelen worden verstrekt. Met ingang van 2015 valt de aanpak van A-lijstwoningen weer onder de Wet geluidhinder en kunt u op grond van de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai (Ssv) voor deze woningen subsidie aanvragen.
Om de overgang van ISV naar Ssv zo soepel mogelijk te laten verlopen, zal op 1 augustus 2014 een tijdelijke overgangsregeling van kracht worden. Deze overgangsregeling houdt in dat subsidie beschikbaar is voor gemeenten die nog:
– een lopend ISV-project willen afmaken;
– de laatste A-lijstwoningen (maximaal 10) willen aanpakken, of;
– een nieuw project willen starten.

In totaal is voor deze regeling 10 miljoen euro beschikbaar. Op de besteding van deze middelen is de Wet geluidhinder niet van toepassing. Een belangrijke voorwaarde is wel dat de met de middelen uit te voeren projecten uiterlijk 1 januari 2017 gereed zijn.
Om in aanmerking te komen voor subsidie moet u uiterlijk 1 oktober 2014 een aanvraag indienen met het in de regeling opgenomen aanvraagformulier. Niet volledige aanvragen moeten voor 15 oktober zijn aangevuld.

Uitgebreide informatie over de regeling kunt u terugvinden in de toelichting op de regeling in de Staatscourant.
Ook kunt u contact opnemen met BSV: bsv@meursgeluid.nl
of 0348 – 487 450.

De regeling zelf, die als paragraaf 8 in de Subsidieregeling zal worden opgenomen, kunt u hier downloaden: Tijdelijke overgangsregeling ISV-geluid.

Het aanvraagformulier kunt u hier vinden: Formulier ISVG.