Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Subsidieregeling 2015 vertraagd, bereid uw aanvraag toch vast voor!

Op de Saneringsdag kondigden wij een actualisatie aan van de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai. De nieuwe regeling zou in het najaar bekend worden gemaakt en per 1 januari 2015 van kracht worden. Helaas is dat niet gelukt. De planning is nu dat de gewijzigde regeling in januari bekend wordt gemaakt en dan met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015 in werking zal treden.

In dat verband is het goed om het volgende te weten:

1.
De uiterste indieningsdatum voor aanvragen om voorbereidingssubsidie wordt 15 maart 2015, in plaats van de gebruikelijke datum van
1 februari.

2.
Onder het kopje Voorbereidingssubsidie 2015 kunt alvast zien waarmee u rekening moet houden bij uw aanvraag. Met deze informatie kunt u uw aanvraag alvast voorbereiden.

3.
Aanvragen die worden ingediend op grond van de huidige regeling, met de huidige formulieren, kunnen wij volgend jaar niet meer in behandeling nemen. Wacht daarom met uw aanvraag totdat de nieuwe regeling en formulieren beschikbaar zijn.