Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Subsidieregeling gewijzigd

Subsidieregeling gewijzigd

Op 3 februari 2015 is de wijziging van de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai bekend gemaakt in Staatscourant nr. 2775. De wijziging van de Subsidieregeling treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015. De integrale versie van de nieuwe regeling vindt u hier (wetten.nl).

Een van de belangrijkste wijzigingen betreft de procedure voor de verlening van voorbereidingssubsidies. U heeft nog tot 15 maart om uw aanvraag voor 2015 in te dienen. Onder Aanvragen voorbereidingssubsidie 2015 leest u waar u rekening mee moet houden bij uw aanvraag.
U dient uw aanvraag in met het Formulier VBT. Aan uw aanvraag moet u een lijst toevoegen met de woningen die u wilt saneren. Het format voor deze lijst vindt u hier: Bijlage bij formulier VBT.

Andere belangrijke veranderingen in de Subsidieregeling zijn:
• Nieuwe grondslag voor de hoogte van de voorbereidingssubsidie voor gevelmaatregelen,
• Nieuwe normbedragen voor stille wegdekken,
• De keuze om gevelisolatieprojecten na uitvoering te verantwoorden (facultatieve procedure).
Meer over deze veranderingen leest u in de toelichting bij de regeling.