Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Voorbereidingssubsidies 2014

In 2014 heeft BSV aan 58 verschillende gemeenten subsidies verleend voor de voorbereiding van een saneringsprogramma. In totaal zijn subsidies verleend voor 132 projecten. De betrokken gemeenten kunnen met de verleende subsidies plannen uitwerken voor het treffen van bronmaatregelen (45 projecten), afscherming (14 projecten) en gevelisolatie (73 projecten).
De subsidies zijn verleend op grond van artikel 7 van de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai. Met het saneringsprogramma als basis kunnen de gemeenten vervolgens een subsidie aanvragen voor de uitvoeringskosten van de in het programma opgenomen maatregelen.
U vindt hier een overzicht van de betrokken gemeenten.