Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Indieningsdatum Voorbereidingssubsidies weer naar 1 februari!

Momenteel is in procedure een wijziging van de Subsidieregeling. De belangrijkste voorgenomen wijziging betreft de uiterste indieningsdatum voor voorbereidingssubsidies. Als de wijziging doorgang vindt, zal deze datum worden gesteld op 1 februari. Wacht dus niet te lang met het opstellen van uw aanvraag om voorbereidingssubsidie!

De huidige datum is 15 maart, die in de regeling was opgenomen om gemeenten meer tijd te geven hun aanvraag aan te passen aan de voor 2015 gewijzigde subsidieregeling.

Overigens zijn de overige voorgenomen wijzigingen niet heel ingrijpend van aard. Zij omvatten vooral het herstel van enige fouten in de huidige regeling. We zullen u daarover te zijner tijd nader informeren.