Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Subsidieregeling Sanering Verkeerslawaai 2016

De indieningsdatum voor aanvragen van voorbereidingssubsidie blijft toch 15 maart 2016.

Eerder berichtten wij dat de uiterste indieningsdatum voor aanvragen om voorbereidingssubsidie zou worden gesteld op 1 februari 2016. Helaas is het niet mogelijk gebleken om deze en andere voorgenomen wijzigingen van de Subsidieregeling nog voor het einde van het jaar officieel bekend te maken, zodat het niet redelijk is de indieningsdatum te vervroegen. In de gewijzigde regeling, die naar verwachting in januari 2016 bekend zal worden gemaakt, blijft artikel 21 ongewijzigd en de indieningsdatum dus gehandhaafd op 15 maart.

Als u een aanvraag wilt indienen, dan vindt u hier meer informatie. De formulieren voor de aanvraag vindt u hier.