Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Subsidieregeling 2016 van kracht!

Op 24 februari zijn een aantal wijzigingen in de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai van kracht geworden.
De wijzigingen werken terug tot 1 januari 2016. In Staatscourant nr. 9289 vindt u de publicatie voor een overzicht en toelichting op de wijzigingen.
De integrale versie van de nieuwe regeling vindt u hier (wetten.nl).