Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Indienen aanvraag voorbereidingssubsidie: uiterlijk 1 februari

Binnenkort zal een aantal kleinere wijzigingen in de Subsidieregeling Sanering Verkeerslawaai bekend worden gemaakt. We zullen u daar ter zijner tijd over berichten.

Voor nu attenderen wij u op de belangrijkste wijziging en dat is dat de uiterste indieningsdatum voor aanvragen om voorbereidingssubsidie voor dit jaar op 1 februari is gesteld. Op deze website leest u hier precies wat daarvoor nodig is. Wij zien uw aanvraag graag tegemoet.