Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Nieuwe regeling voor geluidsanering bij windturbines

Het Ministerie van I&M heeft een saneringsregeling voor windturbinelawaai vastgesteld. De sanering heeft betrekking op woningen nabij windturbines die vóór 2011 al een geluidbelasting ondervonden van meer dan 47 dB, de norm die sinds 2011 is opgenomen in het Activiteitenbesluit (besluit dat algemene milieuregels voor bedrijven geeft). De ‘Beleidsregels tegemoetkoming geluidsanering windturbines’ worden uitgevoerd door BSV.

Woningeigenaren komen onder de volgende voorwaarden in aanmerking voor geluidisolatie van hun woning:

1. de maatgevende de windturbine is geplaatst tussen 1 januari 1997 en 31 december 2010, en;

2. de geluidsbelasting op de gevel als gevolg van de nabijgelegen windturbines is (gecumuleerd) meer dan 47 dB, en;

3. de eigenaar van de woning heeft geen zeggenschap over de maatgevende windturbine.

De woningen die aan de criteria voldoen staan in de bijlage bij de beleidsregels. De eigenaren en de bewoners worden door BSV zelf benaderd voor een woningonderzoek. Wanneer daaruit blijkt dat het geluidniveau binnen hoger is dan 30 dB, krijgen eigenaren en bewoners een aanbod voor geluidwerende maatregelen aan de woning. De uitvoering is gepland voor de periode 2017-2019.

Binnenkort kunt u op deze website meer informatie terugvinden over de uitvoering van de saneringsregeling, houdt deze dus goed in de gaten.

De regeling kunt u hier alvast terugvinden.