Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Opschoonactie

De laatste maanden hebben alle gemeenten een verzoek van BSV ontvangen om hun saneringsvoorraad op te schonen. Het opschonen houdt in dat gemeenten aan BSV doorgeven welke woningen in de administratie van BSV onterecht als niet-gesaneerd staan aangemerkt.

Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe saneringsregeling onder de Omgevingswet. Om deze regeling goed te laten aansluiten bij de praktijk en de beschikbare middelen, is het van belang een goed inzicht te krijgen in de resterende saneringsvoorraad. Daarom is het belangrijk dat u het verzoek van BSV op tijd behandeld.

Meer over de achtergronden van de opschoonactie en hoe u deze het beste aanpakt, leest u hier.