Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Voorbereidingssubsidie 2020

Voorbereidingssubsidie 2020

Naar verwachting zal in 2021 de Omgevingswet van kracht worden. Voor de sanering verkeerslawaai zullen dan andere normen van kracht worden en er zal een nieuwe subsidieregeling worden ingevoerd.

Daarom is 2020 het laatste jaar dat u nog een subsidie kunt aanvragen voor de voorbereiding van een saneringsprogramma Wet geluidhinder. U heeft tot 1 februari 2020 de tijd om uw aanvraag bij BSV in te dienen.

Hier vindt u meer informatie over het aanvragen van voorbereidingssubsidie.

De bedoeling is dat alle projecten waarvoor op grond van de Wet geluidhinder een subsidie is of wordt verleend, deze op grond van overgangsrecht ook onder regime van de Wet geluidhinder kunnen worden afgerond.

Onder de Omgevingswet gaan andere normen gelden voor de sanering verkeerslawaai. Voor gemeentelijke wegen zullen alleen woningen met een geluidsbelasting hoger dan 70 dB nog voor volledige saneringssubsidie in aanmerking komen. Woningen die nu nog voor subsidie in aanmerking komen, komen dat mogelijk niet meer onder de Omgevingswet.