Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Enorme belangstelling VBT-subsidies

Het bericht dat, als volgend jaar de Omgevingswet van kracht wordt, 2020 het laatste jaar is dat een voorbereidingssubsidie kon worden aangevraagd, was niet aan dovemansoren gericht!

BSV ontving dit jaar maar liefst 196 aanvragen. Dat is driemaal zoveel als in voorgaande jaren. Veel gemeenten hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om voor een groot deel van hun resterende saneringsvoorraad een subsidie aan te vragen. Alle aanvragen samen bevatten maar liefst bijna 70.000 woningen.

Natuurlijk zullen lang niet al deze woningen voor maatregelen in aanmerking komen, maar zelfs als we daar rekening mee houden, is het maar zeer de vraag of we alle aanvragen kunnen honoreren. De beschikbare middelen zijn immers niet onbeperkt en er moeten ook middelen worden gereserveerd voor de sanering Omgevingswet.

Momenteel toetsen we alle aanvragen en maken we een inschatting van de uitvoeringskosten die met de aanvraag zullen zijn gemoeid. Ondanks dat we daar extra capaciteit voor hebben aangetrokken, zal dat nog wel enige tijd vergen. We hopen u in ieder geval op de Saneringsdag in juni te kunnen vertellen of uw aanvraag voor subsidie in aanmerking komt.