Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Consultatie Aanvullingsregeling Geluid

Consultatie Aanvullingsregeling geluid

Saneringslijst Omgevingswet

Op maandag 8 juni 2020 is de consultatie op de Aanvullingsregeling geluid van start gegaan. In de Aanvullingsregeling is ook een onderwerp opgenomen dat specifiek voor de sanering van belang is: de saneringslijst. De saneringslijst is gedefinieerd in artikel 14a.2 van het Omgevingsbesluit. In artikel 17.2 van de Aanvullingsregeling is het formulier opgenomen dat moet worden gebruikt voor de vaststelling van de lijst. Het formulier en de toelichting kunt u hieronder downloaden.