Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Wijziging subsidieregeling

Per 1 juli 2022 wordt de wijziging Subsidieregeling sanering verkeerslawaai van kracht. De wijziging betreft een aantal technische correcties, maar het belangrijkste is dat de diverse norm-, reken- en toetsbedragen in de regeling zijn geactualiseerd. Zie hiervoor de publicatie in de Staatscourant van 7 juni 2022.

Een in het oog springende wijziging is dat de toetsbedragen gevelisolatie zijn aangepast aan het prijspeil van 2021. De oude bedragen dateerden nog uit 2015. Bij de indexering is rekening gehouden met marktomstandigheden, wat heeft geleid tot een verhoging van 35%.

Een andere belangrijke wijziging is de verhoging van de vaststellingsbedragen van de voorbereidingssubsidie bij gevelisolatie. De bedragen zijn met ongeveer 7% geïndexeerd. Bovendien wordt er nu een onderscheid gemaakt tussen de subsidie voor vrijstaande woningen en andere woningen. Omdat meestal meer tijd is gemoeid met de opname en verdere voorbereiding van de uitvoering van een vrijstaande woning, zijn de subsidiebedragen voor deze woningen 30% hoger.