Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Nieuwe aanvragen voorbereidingssubsidie in 2023!

Het wordt alsnog mogelijk een nieuwe subsidie  voor de voorbereiding van een saneringsproject aan te vragen. U heeft tot 1 april 2023 de tijd uw aanvraag in te dienen. U leest hier meer over het indienen van een aanvraag.

Veel gemeenten hebben in 2020, het laatste jaar dat het mogelijk was een aanvraag voor een voorbereidingssubsidie in te dienen, de resterende saneringswoningen opgenomen in een aanvraag. Mocht het echter zo zijn dat u nog geen aanvraag heeft ingediend voor al uw saneringswoningen, dan is dit uw kans om dit alsnog te doen! Ook biedt de openstelling van de regeling kansen aan gemeenten die nog niet eerder met hun de sanering aan de slag zijn gegaan.