Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Handreiking combineren gevelisolatie voor geluid en energie

Iedere overheidslaag heeft te maken met wettelijke gevelisolatieverplichtingen voor geluid. Landelijk moeten nog tienduizenden woningen worden gesaneerd in de periode tot circa 2040. Daarnaast moeten woningen worden ge├»soleerd voor energie. In de periode tot 2050 moet de hele woningvoorraad energieneutraal worden gemaakt. Hier liggen dus kansen voor combinatieprojecten en effici├źncywinst voor zowel de overheid als woningeigenaren.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft in samenwerking met Antea Group een Handreiking opgesteld voor het combineren van een geluidisolatieproject met energiebesparende maatregelen. De bedoeling is dat geluidmedewerkers bij gemeenten en omgevingsdiensten kijken of een geluidisolatieproject gecombineerd kan worden met energiemaatregelen, en dat energiemedewerkers bij een energieproject kijken of op de projectlocatie nog een geluidsanering moet worden uitgevoerd of een wegproject met een relevante geluidtoename. Voor beide situaties biedt de Handreiking adviezen en hulpmiddelen.

Op onze website kunt u op deze pagina een samenvatting van de handreiking vinden. Ook staan op die pagina voorbeeldteksten voor gebruik in een combiproject. De Handreiking beschrijft voorbeelden van uitgevoerde projecten met contactgegevens van betrokkenen. Ook zonder extra budget is een (light-variant van een) combiproject mogelijk.

Oproep aan medewerkers geluid en energie: ga met elkaar in gesprek over de mogelijkheden!