Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Gevelisolatie voor geluid én energie

Algemeen
Iedere overheidslaag heeft te maken met wettelijke gevelisolatieverplichtingen voor geluid. Landelijk moeten nog tienduizenden woningen worden gesaneerd in de periode tot circa 2040. Daarnaast moeten woningen worden geïsoleerd voor energie. In de periode tot 2050 moet de hele woningvoorraad energieneutraal worden gemaakt. Hier liggen dus kansen voor combinatieprojecten en efficiëncywinst voor zowel de overheid als woningeigenaren.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft in samenwerking met Antea Group een Handreiking opgesteld voor het combineren van een geluidisolatieproject met energiebesparende maatregelen. De bedoeling is dat geluidmedewerkers bij gemeenten en omgevingsdiensten kijken of een geluidisolatieproject kan worden gecombineerd met energiemaatregelen, en dat energiemedewerkers bij een energieproject kijken of op de projectlocatie nog een geluidsanering of een wegproject met een relevante geluidtoename moet worden toegevoegd. Voor beide situaties biedt de Handreiking adviezen en hulpmiddelen. De Handreiking beschrijft ook voorbeelden van uitgevoerde projecten met contactgegevens van betrokkenen. Ook zonder extra budget is een (light-variant van een) combiproject mogelijk.

Oproep aan medewerkers geluid en energie:

GA MET ELKAAR IN GESPREK OVER DE MOGELIJKHEDEN!

Wilt u meer weten over hoe u een gecombineerd project kunt aanpakken? Kijk dan hier.

Wilt u twee voorbeelden zien? Kijk dan hier.

Combi

Hieronder kunt u de Handreiking en aanverwante documenten downloaden.

Downloaden
Handreiking combineren gevelisolatie voor geluid en energie (2 MB)

Voorbeeldbrief gemeente Utrecht
Voorbeeld bewonersbrief (59 KB)
Bijlage bewonersbrief (204 KB)

Documenten RWS
RWS Gevelisolatie

Contactpersoon ministerie IenW
G.J. de Vries – Vos
Senior Beleidsmedewerker
gerda.de.vries@minienm.nl