Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Gevelisolatie en energiemaatregelen

Algemeen

Iedere overheid heeft te maken met wettelijke gevelisolatieverplichtingen voor geluid. Landelijk zijn er nog tienduizenden woningen die vanwege verkeerslawaai in aanmerking komen voor geluidssanering.

Daarnaast moeten woningen worden geïsoleerd voor energie. De doelstelling is dat in de periode tot 2050 de gehele woningvoorraad energieneutraal wordt gemaakt. Een enorme opgave die vráágt om een gecombineerde aanpak. Hoe pakken we dat aan?

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft in samenwerking met Antea Group een Handreiking opgesteld voor het combineren van een geluidisolatieproject met energiebesparende maatregelen. De bedoeling is dat geluidmedewerkers bij gemeenten en omgevingsdiensten kijken of een geluidisolatieproject kan worden gecombineerd met energiemaatregelen, en dat energiemedewerkers bij een energieproject kijken of op de projectlocatie nog een geluidsanering- of een wegproject met een relevante geluidtoename moet worden toegevoegd. Voor beide situaties biedt de Handreiking adviezen en hulpmiddelen. De Handreiking beschrijft ook voorbeelden van uitgevoerde projecten met contactgegevens van betrokkenen. Ook zonder extra budget is het mogelijk om een combinatieproject te starten.

Wilt u voorbeelden en leren van ervaringen uit de praktijk, klik dan hier.

Combi

Hieronder kunt u de Handreiking en aanverwante documenten downloaden.

Downloaden
Handreiking combineren gevelisolatie voor geluid en energie

Voorbeeldbrief gemeente Utrecht
Voorbeeld bewonersbrief
Bijlage bewonersbrief

Documenten RWS
RWS Gevelisolatie

Contactpersoon ministerie IenW
mw. G.J. de Vries – Vos
Senior Beleidsmedewerker
gerda.de.vries@minienw.nl