Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

“Het is gewoon zonde om deze kans voorbij te laten gaan”

Wim Metz, directeur van Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. dacht mee over de inhoud van de Handreiking combineren gevelisolatie en energie. Ook begeleidt hij regelmatig zogenaamde combiprojecten. Hierbij worden de mogelijkheden voor geluidsisolatie én energiebesparende maatregelen bij woningen onderzocht. Eventuele maatregelen zijn dan tegelijk uit te voeren, met de nodige financiële en bouwtechnische voordelen. Woningeigenaren voor deze gecombineerde aanpak interesseren en motiveren is een eerste uitdaging. “Een goed informatief gesprek bij de mensen thuis blijkt hiervoor de meest geschikte methode.” Lees hier het volledige artikel.