Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Nieuwe bedragen voorbereidingssubsidie Gevelisolatie

Eind 2018 zijn de subsidiebedragen voor de voorbereiding van een gevelisolatieproject verhoogd.

In Bijlage A: rekenbedragen vindt u de nieuwe bedragen. Deze nieuwe bedragen sluiten beter aan bij de werkelijke kosten die gemeenten maken bij de voorbereiding en begeleiding van gevelisolatieprojecten. Een nadere toelichting op de wijziging vindt u hier.