Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bijlagen Ssv

Bij de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai horen diverse bijlagen. Hieronder een overzicht. Alle bijlagen of onderliggende formulieren zijn te downloaden door er op te klikken.

Bijlage A: rekenbedragen

 1. Verkeersmaatregelen tegen wegverkeerslawaai
 2. Geluidreducerende maatregelen aan de constructie van een weg
 3. Geluidreducerende maatregelen aan een kunstwerk in een spoorweg
 4. Onttrekking aan de bestemming vanwege wegverkeerslawaai
 5. Onttrekking aan de bestemming vanwege spoorweglawaai
 6. Hoogte subsidiebedrag bij vaststelling VBT-subsidie voor gevelmaatregelen
 7. Normbedragen voorschot subsidie voor gevelmaatregelen per woning bij facultatieve procedure

Bijlage B: Formulierenset

Formulier Versiedatum Betreft
Formulier VBT 01-01-2017 Aanvraag voorbereidingssubsidie
(PDF-formulier eerst opslaan op uw computer alvorens het in te vullen. Tussentijds
opslaan is alleen mogelijk met Adobe Reader 8 of hoger.)
Bijlage bij formulier VBT 01-01-2015Format woninglijst
(Te gebruiken als bijlage bij formulier -VBT)
Formulier UK/S 01-07-2022Aanvraag uitvoeringssubsidie en/of indienen saneringsprogramma
(PDF-formulier eerst opslaan op uw computer alvorens het in te vullen. Tussentijds
opslaan is alleen mogelijk met Adobe Reader 8 of hoger.)
WBa 01-07-2022Rekenbedrag verkeersmaatregelen
WG 01-07-2012Gereedmelding project wegverkeerslawaai, verzoek om vaststelling subsidie
RBa 01-07-2012Rekenbedrag geluidreducerende maatregelen spoorweglawaai
RG 01-07-2012Verzoek om vaststelling subsidie spoorweglawaai
GBa-formulier 01-07-2022Berekening toetsbedrag autonome gevelsanering
Toelichting GBa-formulier 01-07-2022Toelichting bij het GBa-formulier
Formulier MA 01-01-2015Melding afronding sanering
Formulier MA-F 01-01-2015Melding afronding sanering bij toepassing facultatieve procedure (gevelisolatie)
01-07-2012Gekoppelde sanering, indienen saneringsprogramma, aanvraag voorbereidings- of uitvoeringssubsidie

Bijlage C: normkosten geluidsschermen

 1. Berekeningsformulier
 2. Toelichting

Bijlage D: toetsbedragen geluidwerende maatregelen

 1. Toetsbedragen geluidwerende maatregelen autonome gevelsanering

Bijlage E: controleprotocollen / Modelverklaring

 1. Wegverkeerslawaai
 2. Spoorweglawaai

Bijlage F: VERVALLEN

Bijlage G: lijst projecten, behorende bij artikel 25, vierde lid

Bijlage H: tabel, behorende bij de tijdelijke overgangregeling ISV-geluid