Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Communicatieplan BSV

Graag wijzen wij u op het communicatieplan 2022 van BSV. U vindt het hier.

BSV plant voor de tweede helft van 2022 de volgende activiteiten op het gebied van communicatie met haar doelgroep, te weten (toekomstige) subsidieontvangers en hun adviseurs. De activiteiten vloeien nog voor een belangrijk deel voort uit het in 2020 uitgevoerde onderzoek van NSG/Antea naar mogelijke verbeteringen van het gevelisolatieproces.

Eén van de geplande activiteiten is het organiseren van een Saneringsdag. U kunt de datum alvast in uw agenda reserveren: dinsdag 11 oktober 2022. Nadere informatie volgt binnenkort.