Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Sanering met geluidschermen

In de dagelijkse praktijk van de sanering ligt de focus al snel op het treffen van bronmaatregelen (stille wegdekken, snelheidsverlagingen) en gevelisolatie. Toch is het in veel gevallen ook goed mogelijk de sanering op te lossen en de geluidhinder te verminderen door het plaatsen van een geluidscherm.

Formeel moet, na bronmaatregelen, een overdrachtsmaatregel worden overwogen. Vaak stuit het plaatsen van een geluidscherm op bezwaren van verkeerskundige of stedenbouwkundige aard. Maar het loont zeker de moeite om situaties waar deze bezwaren niet gelden, eens nader te bekijken.

Dat dat tot mooie resultaten kan leiden blijkt uit verhaal van de gemeente Het Hogeland en de gemeente Voorschoten (Omgevingsdienst West-Holland). In beide gemeenten heeft men ervoor gekozen om ook serieus geluidschermen als saneringsmaatregel te onderzoeken.

Op verzoek van BSV hebben Jan Bijma (gemeente Het Hogeland) en Ate Westra (Westra Milieuadvies) ons een inkijkje gegeven in het proces dat heeft geleid tot het inmiddels opgeleverde geluidsscherm in Sauwerd. Het artikel leest u hier.

In de gemeente Voorschoten is men bezig met de voorbereiding van een geluidsscherm. Met dank aan Willy Hoekman (Omgevingsdienst West-Holland) is omschreven wat hier allemaal bij komt kijken. Het artikel leest u hier.