Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Toegankelijkheid van deze website

BSV voert haar werkzaamheden uit in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil dat iedereen in Nederland, zonder of met een permanente of tijdelijke functiebeperking, haar online diensten gemakkelijk kan gebruiken. Daarom werken we continu aan het verbeteren van de digitale toegankelijkheid op deze website.

In het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat dat websites van overheden moeten voldoen aan de toegankelijkheidseisen
EN 301 549/WCAG 2.1. Overheden moeten daarover verantwoording afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Deze verklaring geldt voor https://www.bureausaneringverkeerslawaai.nl/ en is opgesteld op 29-04-2022.

Toegankelijkheidsverklaring

De status van deze website is: Eerste maatregelen genomen (C). Bekijk de volledige verklaring op https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/7234.

Hoe wij de toegankelijkheid van deze website verbeteren

Vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verbeteren wij de digitale toegankelijkheid als volgt.

  • Toegankelijkheid vanaf de start. Bij nieuwe websites letten we vanaf de start bij elke stap op de toegankelijkheid. Denk aan het ontwerp-, bouw en content.
  • Onderzoek naar de status van de toegankelijkheid. Deskundigen onderzoeken (onderdelen van) de website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen we waar mogelijk op.
  • Kennis bij medewerkers. Met een campagne voor onze medewerkers verhogen we de bewustwording over het belang van Digitale Toegankelijkheid en wat hierbij komt kijken. Voor diverse medewerkers maken wij opleidingen en e-learning beschikbaar.

Overzicht toegankelijkheidsverklaringen

In het register op toegankelijkheidsverklaring.nl vindt u toegankelijkheidsverklaringen van andere websites waar wij verantwoordelijkheid voor zijn. Bekijk het overzicht met verklaringen van het ministerie van IenW.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk is? Dan kunt u contact opnemen met bsv@meursgeluid.nl.