Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Rol BSV

BSV voert een aantal taken uit namens de Staatssecretaris en de Minister. Het hoofd van BSV is hiertoe gemandateerd met/door een besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat.
De volgende taken worden uitgevoerd door BSV:

  • Behandelen van aanvragen van beheerders voor tijdelijke ontheffingen van de naleving;
  • Wijzigen van geluidproductieplafonds op verzoek van de beheerders of gemeenten;
  • Vaststellen van saneringsplannen en bijbehorende plafondverlagingsbesluiten;
  • Inschrijving in ‘het Kadaster’ van woningen waarvoor een overschrijdingsbesluit wordt genomen;
  • Uitschrijving uit ‘het Kadaster’ van woningen waarop de geluidsbelasting na een plafondwijzigingsbesluit niet meer hoger is dan de maximale waarde.