Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bekendmakingen

Op deze pagina verschijnen de bekendmakingen van besluiten die BSV namens het bevoegd gezag heeft genomen.

Wijzigingen geluidproductieplafonds

Er liggen momenteel vijf besluiten ter wijziging van geluidproductieplafonds ter inzage.

Vaststelling saneringsplannen rijkswegen

Er ligt momenteel één besluit ter vaststelling van een saneringsplan vanwege rijkswegen ter inzage.

Vaststelling saneringsplannen spoorwegen

Er liggen momenteel zes besluiten ter vaststelling van een saneringsplan vanwege spoorwegen ter inzage.

Tijdelijke ontheffingen van de naleving

Er ligt momenteel geen tijdelijke ontheffing van de naleving ter inzage.

Herstel onjuistheden geluidregister

Er ligt momenteel geen besluit ter wijziging van geluidproductieplafonds betreffende spoor- of rijkswegen ter inzage.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister