Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bekendmakingen

Op deze pagina verschijnen de bekendmakingen van besluiten die BSV namens het bevoegd gezag heeft genomen.

Wijzigingen geluidproductieplafonds

Vaststelling saneringsplannen

    Er liggen momenteel geen besluiten ter vaststelling van een saneringsplan ter inzage.

Tijdelijke ontheffingen van de naleving

Herstel onjuistheden geluidregister

    Er ligt momenteel geen besluit ter herstel van onjuistheden geluidregister ter inzage.