Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Omgevingswet

Regeling Sanering Verkeerslawaai 2022

Op het moment dat de Omgevingswet van kracht wordt, wordt ook een nieuwe bijdrageregeling voor de sanering van verkeerslawaai onder de Omgevingswet van kracht. De nieuwe regeling komt in plaats van de bestaande Subsidieregeling sanering verkeerslawaai. De Subsidieregeling sanering verkeerslawaai blijft van toepassing op alle saneringsprojecten waarvoor een voorbereidingssubsidie is verleend.

De consultatieversie van deze nieuwe Regeling sanering verkeerslawaai 2022 (Rsv-2022) is vanaf 29 oktober 2021 beschikbaar. We nodigen u uit om een reactie te geven op de nieuwe regeling. U heeft daarvoor tot en met
28 januari 2022 de tijd.

U leest er hier meer over.