Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Vaststelling saneringsplannen rijkswegen

Op deze pagina vindt u alle bekendmakingen en informatie omtrent de vaststelling van saneringsplannen ten behoeve van rijkswegen.

Ontwerpbesluit(en)

Er ligt momenteel geen ontwerpbesluit ter vaststelling van een saneringsplan vanwege rijkswegen ter inzage.

Definitieve besluiten

Er liggen momenteel twee definitieve besluiten ter vaststelling van een saneringsplan ter inzage.

Archief

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds voor rijkswegen is hier te vinden: Geluidregister rijkswegen