Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Herstel onjuistheden geluidregister

Op deze pagina vindt u bekendmakingen en informatie omtrent besluiten tot wijziging van geluidproductieplafonds naar aanleiding van onjuistheden in het geluidregister, welke namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat zijn genomen op basis van artikel 11.47, eerste lid, van de Wet milieubeheer.

Er ligt momenteel één besluit ter wijziging van geluidproductieplafonds betreffende rijkswegen ter inzage.

Archief