Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Tijdelijke ontheffingen van de naleving

Hier kunt u beschikkingen inhoudende tijdelijke ontheffingen van de naleving van de geluidproductieplafonds vinden, welke namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat zijn genomen op basis van artikel 11.24 van de Wet milieubeheer.

Recente publicaties

Er ligt momenteel geen tijdelijke ontheffing van de naleving ter inzage.

Archief