Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Saneringsprogramma en verkeersgegevens

Sanering en verkeersgegevens

De kern van een saneringsprogramma bestaat uit een akoestisch onderzoek waarin de geluidsbelasting op de saneringswoningen is berekend zonder en met de in het programma opgenomen maatregelen.

Mede bepalend voor de geluidsbelastingen zijn de verkeerscijfers die in het akoestisch onderzoek worden gebruikt. Hoeveel verkeer rijdt er nu op de weg, wat is de prognose voor over 10 jaar na nu, en welke samenstelling heeft het verkeer dan?

Het is belangrijk dat in het saneringsprogramma deze verkeersgegevens inzichtelijk zijn weergegeven en goed zijn onderbouwd. In het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder zijn daarom ook eisen aan de verkeersgegevens en de onderbouwing gesteld.

Bijgaande notitie geeft aan welke eisen dat zijn en hoe BSV daar bij de beoordeling van saneringsprogramma’s mee omgaat.