Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Procedure en uitvoering

De procedure die op de geluidsanering windturbines van toepassing is, staat beschreven in hoofdstuk 6 van het Besluit geluidhinder. De procedure valt in drie delen uiteen, van het eerste contact – via de woningopname en het sluiten van een overeenkomst – tot de uitvoering van de maatregelen.

De planning is om de uitvoering van de geluidsanering windturbines over drie jaren te spreiden. De eigenaren en bewoners zullen binnen deze periode worden gevraagd of zij willen deelnemen aan het onderzoek in de woning, en kunnen toestemming voor het onderzoek en het treffen van maatregelen verlenen of onthouden. Alle eigenaren en bewoners van woningen die zijn opgenomen op de woninglijst in bijlage 1 bij de Beleidsregels tegemoetkoming geluidsanering windturbines krijgen binnen deze periode automatisch bericht van BSV en hoeven tot die tijd zelf geen actie te ondernemen.