Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Het eerste contact

Als een woning aan de beurt is voor een woningonderzoek worden de betrokken eigenaren en de bewoners hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld door BSV. In deze brief wordt gevraagd naar de contactgegevens van de bewoner en eigenaar van de woning en wordt gevraagd of deze deel wil nemen aan het uitvoeren van een akoestisch en bouwtechnisch onderzoek.

Bewoners en de eigenaar moeten binnen de door BSV gestelde termijn (drie weken) volledige schriftelijke toestemming hebben gegeven. Met volledige toestemming wordt bedoeld dat zowel de eigenaar(s) als de bewoners toestemming moeten geven voor het akoestisch en bouwtechnisch onderzoek in de gehele woning.

Als BSV de volledige toestemming heeft ontvangen, neemt BSV telefonisch contact op met de bewoners van de woning om een afspraak voor het akoestisch en bouwtechnisch onderzoek in te plannen. Deze afspraak zal vervolgens schriftelijk worden bevestigd.

Als bewoners of eigenaren niet reageren op de eerste brief of als de toestemming niet volledig wordt verleend worden de eigenaar(s) en bewoners met een herinneringsbrief in de gelegenheid gesteld om deze toestemming alsnog binnen een gestelde termijn van twee weken te verlenen. Wordt die kans niet benut, dan worden er geen geluidwerende maatregelen getroffen. De betrokken eigenaren en bewoners of hun rechtsopvolgers kunnen dan geen aanspraak meer maken op het treffen van maatregelen aan de gevel. Hiervan worden de bewoners en eigenaar(s) van de woning schriftelijk op de hoogte gesteld.