Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Uitvoering van maatregelen

Als de eigenaar van de woning akkoord is met het maatregelvoorstel en de uitvoering daarvan en de overeenkomst is getekend, zal een project aannemer contact opnemen met de eigenaar en bewoners om de maatregelen uit te voeren. De aannemer wordt door BSV geselecteerd op basis van een aanbesteding. De eigenaar van de woning kan op de keuze van de aannemer dus geen invloed uitoefenen.

Tijdens de uitvoering maakt de aannemer afspraken met u over de planning. BSV controleert of de aannemer het werk volgens bestek uitvoert.