Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Het sluiten van een overeenkomst

Het maatregelvoorstel wordt aan de eigenaar van de woning voorgelegd. Desgewenst licht BSV het voorstel nog nader toe. De eigenaar wordt vervolgens gevraagd een overeenkomst te tekenen waarmee wordt vastgelegd dat de eigenaar instemt met de maatregelen en dat het Rijk de maatregelen zal laten aanbrengen. Deze maatregelen komen, behalve eventueel achterstallig onderhoud, volledig ten laste van het Rijk.

Als de eigenaar niet heeft gereageerd op het maatregelvoorstel, wordt deze met een herinneringsbrief in de gelegenheid gesteld om alsnog in te stemmen. Wordt die kans niet benut, dan worden er geen geluidwerende maatregelen getroffen. De betrokken eigenaar (of rechtsopvolgers) kunnen dan geen aanspraak meer maken op het treffen van maatregelen aan de gevel. Hiervan wordt de eigenaar en/of de bewoner van de woning schriftelijk op de hoogte gesteld.